Armë e nxehtë

 • E RE Elektrike me fuqi elektrike 3 në 1 2000 W Djegësi i barërave të këqija dhe ndezja e zjarrit dhe armë me ajër të nxehtë
 • Armë me ajër të nxehtë 2000W me ekran LCD
 • Armë me ajër të nxehtë 1800W
 • Hot Air Gun 2000W me ekran LCD dixhital
 • 1000 / 2000W Hot Air Gun
 • 1000 / 2000W Hot Air Gun
 • Armë me ajër të nxehtë 2000W
 • Armë me ajër të nxehtë 2000W
 • Hot Air Gun 2000W vendosjen 3 nxehtësisë
 • Armë me ajër të nxehtë 2000W
 • Armë me ajër të nxehtë 2000W