Kaçavidë DC

  • Kompleti më i mirë i kaçavidave pa tela me energji të ringarkueshme 3,6 V me dritë blici
  • Kaçavidë 4V me bashkëngjitje të këmbyeshme
  • Kompleti i kaçavidave me litium mini elektrik 3,6 V
  • Kaçavidë e vogël elektrike dore 3.6V Online