तातो बन्दुक

 • नयाँ पावर बिजुली 3 मा 1 2000W वीड बर्नर र फायर सुरु भयो र हट एयर गन
 • LCD डिस्प्लेको साथ 2000W हट एयर गन
 • 1800W हट एयर गन
 • एलसीडी डिजिटल डिस्प्लेको साथ हट एयर गन 2000W
 • 1000/2000W हट एयर गन
 • 1000/2000W हट एयर गन
 • हट एयर गन 2000W
 • हट एयर गन 2000W
 • हट एयर गन 2000W 3 गर्मी सेटिङ
 • हट एयर गन 2000W
 • हट एयर गन 2000W