Máy cắt đá cẩm thạch

  • Máy cắt đá cẩm thạch 1400W 115mm
  • Máy cắt đá cẩm thạch 1230W 110mm