חותך שיש

  • חותך שיש 1400W 115 מ"מ
  • חותך שיש 1230W 110 מ"מ