TIANKON Esasy ÖNÜMLER HYZMATLARY

  • biz hakda (1)

Bizi tanyşdyryň.

Aýratyn önümler

TIANKON hünärmenleriň biridirelektrikgurallar bilen üpjün ediji10 ýyldan gowrake teklipelektrik güýjigurallary, bag gurallary wedegişli esbaplarBusenagat we maşgala tarapyndan ulanylýar. Our önümleri UL ýaly birnäçe halkara tassyklamalardan geçdi,GS,CE / EMC.

TIANKON gurallaryköp eksport edilýär30 ýurtlar we sebitler,köp meşhur marka üçin OEMwebazardan gaty gowy seslenme alyňe ýokary hilli önümleri bäsdeşlik bahalarynda üpjün etmegi kepillendirýäris we biz siziň bilen ajaýyp taslamalary döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Biziň hemmämiz kärhananyň uzak möhletleýin ösüşi üçin ýokary hilli önümleriň we ajaýyp hyzmatyň möhümdigini kepillendirýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere zerur zatlar üçin biziň bilen habarlaşmagyny tüýs ýürekden garşylaýarys!

ÖNÜMLER

Aýratyn önümler

ÖNÜMLER

Täze gelenler

  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05