ຊ່າງວາງແຜນໄຟຟ້າ

  • ຍົນໄຟຟ້າ 1300W 110×3.5ມມ
  • ຍົນໄຟຟ້າ 500W 82x1mm