လျှပ်စစ် Sander

  • 350W Multi Function Random Orbital Sander
  • 220W 3 in 1 sander လူကြိုက်များသော ပါဝါကိရိယာအသစ်
  • 260W 90X187mm Sander
  • 350W 125mm Rotary Sander
  • 220W 140x140x80mm Mouse Sander
  • 240W 104x112mm Sander