Stërvitja Chuck

Një çak stërvitjeje është një kapëse speciale që përdoret për mbajtjen e bishtit rrotullues; për shkak të kësaj, ndonjëherë quhet mbajtësi i bitit. Në stërvitje, çanta zakonisht kanë disa nofulla për të siguruar bishtin. Në disa modele, ju nevojitet një çelës për të liruar ose shtrënguar çakun, këto quhen çanta me çelës. Megjithatë, në modelet e tjera, ju nuk keni nevojë për një çelës dhe mund ta lironi ose shtrëngoni lehtësisht çakun me duart tuaja, këto quhen çanta pa çelës. Pothuajse të gjitha stërvitjet pa tela janë të pajisura me çanta pa çelës. Edhe pse puna me çanta pa çelës janë më të preferuara për shkak të lehtësisë së tyre, ato me çelës ofrojnë më shumë siguri veçanërisht për aplikacionet më të rënda.


Koha e postimit: 30 Prill 2021