eina multi

  • Eina multi oscil·lant 300W amb velocitat variable
  • 400W velocitat variable multi-eina
  • eina 600W multifunció amb funció de tall corba
  • 400W velocitat variable multi-eina
  • Eina multi oscil·lant 200W
  • Eina multi oscil·lant 300W
  • Eina multifunció 200W
  • Eina multifunció 300W amb velocitat variable
  • Eina multifunció 300W amb canvi ràpid